Klässbols Linneväveri

Ulrika Mårtensson

Ulrika Mårtensson formgivare Klässbols Linneväveri

är formgivare och textilkonstnär, utbildad på arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola och på Textil, Konstfack. Ulrika Mårtensson arbetar både med frilansuppdrag, materialutveckling och konstnärliga gestaltningsuppdrag. Med ett särskilt intresse för att på olika sätt kombinera tradition och innovation har hon ägnat sig åt bruksföremål, storskaliga textila verk samt utvecklingsarbete av ljudabsorberande textil både för företag och i samband med offentliga gestaltningsuppdrag. Det har resulterat i spännande offentliga konstprojekt och akustiklösningar, som på Rotundan på Kungliga Operan i Stockholm. Mårtensson är programansvarig och lektor i design och rumslig gestaltning på Konstfack.

Keep updated. Join the linen club!

Be a Linen Club member!

Sign up for our newsletters and get news, offers, stories and 10% discount at you first purchase!

Leave your e-mail adress below.

We keep your email address to ourselves and only share it with third parties who make this service possible.

Read our privacy policy

Select currency

Change currency by choosing here which one suits you best.